Opis Kontraktu

Nazwa kontraktu: Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11.

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z zawarta Umową nr GDDKiA/O-PO/R-2/96/2013 z 18.11.2014r.

Wartość wszystkich robót objętych Kontraktem wynosi 293 395 835,75 zł brutto.

 

Umowa z Konsultantem nr GDDKiA/O-PO/D-3/06/2014 została podpisana dnia 08.01.2015r.

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego. Projektowana droga przebiega przez tereny powiatu średzkiego –gmina Nowe Miasto n/Wartą, powiatu jarocińskiego –gmina Jarocin oraz Jarocina.

Obwodnica Jarocina jest częścią całego zadania wybudowania drogi ekspresowej S11 z Kołobrzegu przez Poznań do Bytomia. Składa się z dwóch części: obwodnicy o długości 10,18 km oraz łącznika o długości 2,93 km przebiegającego od obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 11.

Projektowana droga przejmie ruch tranzytowy z istniejącej drogi krajowej nr 11 biegnącej dotychczas przez centrum miasta, jednocześnie ma spowodować lepszą obsługę ruchu, krótszy czas podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnić niezbędny poziom komfortu jazdy.

 

Kontrakt obejmuje wykonanie następujących robót:

 

 • budowę drogi ekspresowej na odcinku od km 338+467,31 do km 348+647,23 o przekroju:
 • dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu (3,5m) + pas awaryjny (2,5m) + opaska (0,5m) na długości około 7,7 km, od węzła „Mieszków” (km 340+941,85) do węzła „Jarocin” (km 348+523,89).
 • jedna jezdnia, dwa pasy ruchu (3,75m) + opaska (1,25m) na długości około 2,5 km, na początkowym odcinku.

 

 • budowę węzłów drogowych:
 • na przecięciu z drogą powiatową nr 13129 „Węzeł Mieszków”
 • na przecięciu z drogą wojewódzką nr 443 „Węzeł Jarocin”

 

 • budowę obiektów inżynierskich:
 • WD-2 km 340+367,84 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi gminnej;
 • WD-3 km 340+941,85 węzeł „Mieszków”;
 • WD-4 km 342+394,51 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • MD-5 km 343+384,00 most w ciągu drogi S11 nad rzeką Lubieszką;
 • WD-6 km 343+780,80 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • MD-7 km 345+237,00 most w ciągu drogi S11 nad rzeką Lubianką;
 • MD-7A km 0+387,85 most w ciągu drogi klasy Z nad rzeką Lubianką;
 • WK-9 km 345+815,50 wiadukt kolejowy nad drogą S11;
 • WD-10 km 346+715,00 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi gminnej;
 • WD-11 km 347+961,68 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • WD-12 km 348+294,92 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi wojewódzkiej;
 • WD-13 km 348+523,89 węzeł „Jarocin”;
 • WD-14 km 1+301,26 wiadukt w ciągu łącznika;

 

 • budowę łącznika – droga klasy GP;
 • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 443;
 • przebudowę dróg powiatowych nr 13129, 13113, 13130, 13101;
 • przebudowę dróg gminnych;
 • budowę dróg dojazdowych;
 • budowę dróg wewnętrznych;
 • budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
 • przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • przebudowę urządzeń elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,
 • budowę zabezpieczeń akustycznych,
 • zieleń drogową,
 • budowę ogrodzenia obwodnicy po jej obu stronach.

Datą rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu jest dzień 18.11.2014r.

Czas realizacji kontraktu wynosi maksymalnie 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca).

W dniu 29.08.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą robót firmą Budimex S.A. został podpisany Aneks terminowy do Umowy z dnia 18.11.2017 r. nr GDDKiA/O-PO/R-2/96.2013. Zmianie uległ Czas na Ukończenie z dnia 18.08.2017 r. na 15.11.2017 r.