• Tydzień 33 14.08.2017 – 20.08.2017

   

  Drogowe: Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Pompowanie zastoisk wodnych Rekultywacja terenu Bariery bezpieczeństwa S-11 Ekrany akustyczne S-11 Łącznik Ekrany przeciwolsnieniowe S-11 Profilowanie rowy WD4 Pobocza DD7 DP2907P Wyjazd awaryjny 1 Odhumusowanie Dojazd nr 4

  Read more

 • Tydzień 32 07.08.2017 – 13.08.2017

   

  Drogowe: Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Wykop rowu DP 2907P Odhumusowanie droga wewnętrzna nr 1 Zagęszczanie nasypu DD7 Zagęszczanie podłoża zawrotka DP 2907P Korytowanie zawrotka DP 2907P wjazd awaryjny nr 1 Pobocza WD6 Nasypy

  Read more

 • Tydzień 31 31.07.2017 – 06.08.2017

   

  Drogowe: Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Odmulanie rowu Rondo 2 Ł6,Ł7 Pobocza Droga do gazociągu DD10 DD8 Naprawa krawężnika Rondo 3 Nawierzchnia z kruszywa 045 Droga do gazociągu 0+000-0+127,96 SMA JENA DP 2907P 0+523-1+100

  Read more

 • Tydzień 30 24.07.2017 – 30.07.2017

   

  Drogowe: Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Pompowanie wody z zastoisk Prace porządkowe Rondo nr 3 stara droga DW443 Skarpowanie DP 3742P Wykop rowu DP 3742P DG (WD10) DP 2907P (WD3) Łącznica nr 2 DG

  Read more

 • Tydzień 29, 17.07.2017 – 23.07.2017

   

  Drogowe: Tydzień 29 (17.07.2017 – 23.07.2017) Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Prace porządkowe Rondo nr 3, istniejąca droga DW443 Ogrodzenia S-11 Czyszczenie nawierzchni przed skropieniem 343+630-344+480 jezdnia lewa Pobocza WD4 DP 3742P Korytowanie WD6

  Read more

 • Tydzień 28, 10.07.– 16.07.2017

   

  Drogowe: Tydzień 28 (10.07.2017 – 16.07.2017) Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Zagęszczanie podłoża dojazd nr WD8 zjazd nr 7 zjazd nr 8 dojazd nr 5 droga technologiczna dojazd do ZB-1 Pobocza prawoskręt nr 2

  Read more

 • Tydzień 27 03.07.2017 – 09.07.2017

   

  Drogowe:   Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Sprzątanie i mycie nawierzchni Nasyp pod chodnik DG (WD10) WD4 Pobocza WD4 DD1 DG (WD10) DD10 343+300 – 343+400 Łącznica nr 7 dojazd nr 6 dojazd nr

  Read more

 • Tydzień 26 26.06.2017 – 02.07.2017

   

  Drogowe: Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Sprzątanie i mycie nawierzchni Profilacja podłoża WD4 Wykop rowu DK11 km 0+300 prawoskręt nr 2 Skarpowanie WD6 Rów skarpowy 347+600 – 347+700 347+700 – 347+800 347+900-348+647,23 344+390-344+440 Pobocza

  Read more

 • Tydzień 25 19.06.2017 – 25.06.2017

   

  Drogowe: Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Sprzątanie i mycie nawierzchni GWN WD4 WD6 Profilacja GWN 343+400 – 343+420 strona lewa Pobocza Łącznica nr 1 DP 2907P Łącznik km 1+595 – 1+900 Łącznik km 2+470

  Read more

 • Tydzień 24 12.06.2017 – 18.06.2017

   

  Drogowe: Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Nasyp WD4 WD6 Przypora filtracyjna 344+450 – 344+500 Rozbiórka by-passu DK11 Pobocza DD3 DP 2907P Łącznik km 2+600 – 2+800 DD8 DP 2907P Łącznik km 1+600 – 2+100

  Read more

...23456...