• Aktualności Tydzień 41 2017

   

  W dniach od 09.10- 14.10. 2017 r. Wykonawca realizował następujący zakres: – prace porządkowe i usuwanie usterek w zakresie wszystkich branż, – przygotowanie terenów pod nasadzenia zieleni drogowej, – oczyszczanie/odmulanie i umacnianie rowów lokalizacja: S11, Łącznik GP, DW443, DP2907P,

  Read more

 • Aktualności Tydzień 40

   

  W dniach od 02.10- 07.10. 2017 r. Wykonawca realizował następujący zakres: – prace porządkowe i usuwanie usterek, – przygotowanie terenów pod nasadzenia, – oznakowanie poziome DP2907P i DW443, – umacnianie rowu stokowego S11 km 344+400 – 344+600, – wykonywanie

  Read more

 • Aktualności Tydzień 39

   

  W dniach od 25.09- 01.10. 2017 r. Wykonawca realizował następujący zakres: – humusowanie – roboty porządkowe na drogach dojazdowych – roboty wykończeniowe poza ciągiem głównym drogi S11 – przygotowanie terenu do realizacji nasadzeń drzew i krzewów – rekultywacja terenu

  Read more

 • Aktualności Tydzień 38 2017

   

  W dniach od 18-24.09.2017 Wykonawca realizował następujący zakres: – roboty brukarskie, – roboty porządkowe na drogach dojazdowych – roboty wykończeniowe poza ciągiem głównym drogi S11 – przygotowanie terenu do realizacji nasadzeń drzew i krzewów – rekultywacja terenu budowy na

  Read more

 • Aktualności Tydzień 37 2017

   

  W dniach od 11-17.09.2017 Wykonawca realizował następujący zakres: – roboty brukarskie, – roboty porządkowe na drogach dojazdowych – roboty wykończeniowe poza ciągiem głównym drogi S11 – drobne zaległe prace – prace porządkowe placu budowy – przygotowanie terenu do realizacji

  Read more

 • Aktualności Tydzień 36 2017

   

  W dniach od 04-10.09.2017 Wykonawca realizował następujący zakres: – roboty związane z włączeniem drogi powiatowej DP2907P w istniejącą trasę DK11 tj. roboty bitumiczne i brukarskie, – roboty bitumiczne i porządkowe na drogach dojazdowych – roboty wykończeniowe poza ciągiem głównym

  Read more

 • Aktualności Tydzień 35 2017

   

  W dniach od 04-10.09.2017 Wykonawca realizował następujący zakres: – roboty związane z włączeniem drogi powiatowej DP2907P w istniejącą trasę DK11 tj. roboty bitumiczne i brukarskie, – roboty bitumiczne i porządkowe na drogach dojazdowych – roboty wykończeniowe poza ciągiem głównym

  Read more

 • Otwarcie obwodnicy Jarocina

   

  W dniu 30 sierpnia 2017 r. nastąpiło długo oczekiwane uroczyste otwarcie Obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S-11. W związku z powyższym kierowcy mogą korzystać z liczącej 10 kilometrów drogi ekspresowej, która połączona jest z istniejącym przebiegiem drogi krajowej

  Read more

 • Podpisanie aneksu terminowego

   

  W dniu 29.08.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą robót firmą Budimex S.A. został podpisany Aneks terminowy do Umowy z dnia 18.11.2017 r. nr GDDKiA/O-PO/R-2/96.2013. Zmianie uległ Czas na Ukończenie z dnia

  Read more

 • Tydzień 34 21.08.2017 – 27.08.2017

   

  Drogowe: Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie Utrzymanie zapleczy budowy Pompowanie zastoisk wodnych Rekultywacja terenu Odmulanie rowów Bariery bezpieczeństwa S -11 Ekrany akustyczne S-11 Łącznik Wykop rowu DP2907P Łącznik 0+050-0+080 Umocnienie rowu 346+000-346+100 Przekładanie przepustu DD9 Podbudowa z

  Read more

12345...