• 49 Tydzień 30.12-06.12.2015

   

  Wykonawca wypełnił Wymagania Kontraktowe, w zakresie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w odniesieniu do Kamienia Milowego nr 3 polegające na wykonaniu robót o wartości większej niż 20 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

 • 45 Tydzień 02.11-08.11.2015

   

  Wykonawca wypełnił Wymagania Kontraktowe, w zakresie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, w odniesieniu do Kamienia Milowego nr 1, polegające na skutecznym złożeniu wniosku o zmianę decyzji ZRID.

 • 40 Tydzień 28.09-04.10.2015

   

  Wykonawca złożył do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 • 38 Tydzień 14.09-20.09.2015

   

  W związku z rozpoczęciem sezonu migracji płazów na tereny zimowania, potwierdzono, iż stan techniczny tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych uniemożliwia płazom wejście na plac budowy.

 • 22 Tydzień 25.05.-31.05.2015

   

  Zakończono wykonywanie płotków herpetologicznych na wyznaczonych terenach. Usunięte zostały karpiny w pobliżu połączenia budowanej S11 z istniejącą DK11. Zakończono również budowę dróg technologicznych oraz prace rozbiórkowo porządkowe ogródków działkowych. Wykonano tymczasowe przepusty ochronne pod ulicą Św. Ducha i Żerkowską,

  Read more

 • 12 Tydzień 2015 21.03-27.03.2015

   

  Zakończone zostały prace związane z wycinką drzew. Wykonawca kontynuuje budowę dróg technologicznych w pobliżu WK-9. W tygodniu 12 wykonane zostały wygrodzenia dla małych zwierząt w postaci płotków herpetologicznych przy obiektach: MD-7, MD-7a oraz MD-5. Przy węźle Mieszków na terenie

  Read more

 • 9 Tydzień 2015 23.02-28.02.2015

   

  W dalszym ciągu trwają prace związane z wycinką drzew oraz usuwaniem karpin. Oprócz wyżej wymienionych realizacji w tygodniu 9 rozpoczęto prace rozbiórkowo-porządkowe w okolicy planowego usytuowania obiektu WD-14 oraz na łączniku. Na potrzeby budowy wykonana zostanie również droga technologiczna przez las do

  Read more

 • 8 Tydzień 2015 16.02-22.02.2015

   

  W tygodniu 8 kontynuowano wycinkę drzew na terenie przeznaczonym pod budowę węzła „Mieszków”. Jednocześnie usunięto karpinę z terenów, na których znajdować się będą: Łącznik do węzła „Jarocin” od strony DK11; Łącznik w km od 1+500 do 1+600 oraz w

  Read more

 • 7 Tydzień 2015 09.02-22.02.2015

   

  W tygodniu 7 rozpoczęto wycinkę drzew i usuwanie karpin: na ul. Żerkowskiej w Jarocinie, w okolicy węzła „Jarocin” na drodze gminnej oraz na łącznicy do węzła „Jarocin” od strony DK11. W okolicy węzła „Mieszków i na łączniku wykonano karczowanie oraz wycinkę

  Read more

 • 5 Tydzień 2015 26.01-01.02.2015

   

  W tygodniu 5 zakończono prace nad rozpoznaniem terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów wybuchowych na niżej wymienionych odcinkach: Odcinek od początku trasy do MD-7; Odcinek od WD-14 do końca trasy; Podczas wykonywania prac saperskich stwierdzono występowanie

  Read more

...89101112