• Tydzień 25 20- 26.06.2016

   

  Drogi: – Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, – Profilowanie i skarpowanie – Wykonywanie nasypów – Stabilizacja C3/4 – Zagęszczanie nasypów i podłoża – Frezowanie – Wykonywanie GWN   Mosty: WD2 – Demontaż szalunków ustroju nośnego, montaż wsporników roboczych

  Read more

 • Tydzień 24 13- 19.06.2016

   

  Drogi: -Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, -Profilowanie i skarpowanie -Wykonywanie nasypów -Plantowanie i rekultywacja pasa drogowego -Stabilizacja C3/4 Podbudowa z kruszywa łamanego Mosty: WD2 -Rozdeskowanie ustroju nośnego – Zbrojenie stref zakotwień WD3 – Mycie i przygotowanie do betonowania

  Read more

 • Tydzień 23 06- 12.06.2016

   

  Drogi: – Budowa i utrzymywanie tymczasowych organizacji ruchu – objazd do DK11- Wolica Pusta, korytowanie oraz układanie masy na by-passie DK11 – Wykonywanie wykopów i nasypów wzdłuż trasy głównej – Osuszanie warstw nasypów – Profilowanie skarp nasypów i wykopów

  Read more

 • Tydzień 22 30.05- 05.06.2016

   

  Drogi: – Wykonywanie odhumusowania km 346+875 do 347+0,25 – Wykonywanie wykopów i nasypów wzdłuż trasy głównej – Osuszanie warstw nasypów – Profilowanie skarp nasypów i wykopów Mosty: WD2 – Wpychanie kabli sprężających – Sprężanie ustroju nośnego – Śrutowanie papy

  Read more

 • Tydzień 21 23- 29.05.2016

   

  Drogi: – Wykonywanie wykopu i nasypu na trasie głównej – Profilowanie podłoża pod trasę główną – Osuszanie warstw nasypu Mosty: WD2 i WD4 – Przygotowanie do wpychania kabli sprężających WD3 -Zbrojenie ustroju nośnego MD5 -Deskowanie korpusu w osi 1L

  Read more

 • Tydzień 20 16- 22.05.2016

   

  Drogowe: -Wykonywanie wykopu i nasypu na trasie głównej -Zagęszczanie warstw nasypowych na trasie głównej i drogach dojazdowych -Wykonywanie by-passu na rondzie nr 3 -Wykonywanie zabiegów osuszania i odwodnienia nasypów -Wykonywanie stabilizacji C3/C4 na Łącznicy nr 3 Mosty: WD2 -Zbrojenie

  Read more

 • Tydzień 19 09-15.05.2016

   

  Drogi: -Wykonywanie wykopów i nasypów na trasie głównej, -Odhumusowanie najazdu WD6 i ZB2 -Profilowanie i zagęszczanie warstw nasypów -Wykonywanie GWN na Łącznicach węzła Mieszków -Wykonywanie By-passu rondzie nr 3 -Wykonywanie zabiegów osuszania warstwy nasypów na trasie głównej -Wykonywanie stabilizacji

  Read more

 • Tydzień 18 02-08.05.2016

   

  Drogowe: -Wykonywanie wykopu i nasypu na trasie głównej, -Profilowanie i zagęszczanie warstw nasypowych, -Zagęszczanie górnej warstwy nasypu na trasie głównej, -Wykonywanie stabilizacji C3/C4/DD8, -Rozbiórka drogi powiatowej ul. Radliniecka w ciągu łącznicy Ł1 Węzła Mieszków, -Wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej między WD11

  Read more

 • Tydzień 17 25.04-01.05.2016

   

  Drogowe: -Wykonywanie nasypu i wykopu na trasie głównej, -Wykonywanie górnej warstwy nasypu wraz z zagęszczeniem, -Skarpowanie i kopanie rowów na trasie głównej, -Zagęszczanie nasypów na drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych, -Wykonywanie zabiegów osuszania nasypów na trasie głównej, -Wykonywanie osłony

  Read more

 • Tydzień 16 18.04 – 24.04.2016

   

  Przebudowa kolizji wysokiego napięcia WN1 i WN2. Roboty ziemne na zbiornikach retencyjnych. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Wykonywanie odhumusowania, wykopów oraz nasypów pod trasę główną. Budowa przesłony przeciw filtracyjnej między WD11 a WD12. Budowa górnej

  Read more

...89101112