Zakończono wykonywanie płotków herpetologicznych na wyznaczonych terenach. Usunięte zostały karpiny w pobliżu połączenia budowanej S11 z istniejącą DK11. Zakończono również budowę dróg technologicznych oraz prace rozbiórkowo porządkowe ogródków działkowych. Wykonano tymczasowe przepusty ochronne pod ulicą Św. Ducha i Żerkowską, a także przepusty tymczasowe w ciągu dróg technologicznych. Przygotowano teren pod Wytwórnie Mas Bitumicznych oraz pod zaplecze magazynowo sprzętowe. Aktualnie rozpoczęto prace przygotowawcze do usunięcia kolizji wodociągowych i gazowych oraz przebudowy linii średniego napięcia. W dalszym ciągu trwa opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz Projektu Budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *