Wykonawca wypełnił Wymagania Kontraktowe, w zakresie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w odniesieniu do Kamienia Milowego nr 3 polegające na wykonaniu robót o wartości większej niż 20 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *