Wykonawca wypełnił Wymagania Kontraktowe, w zakresie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, w odniesieniu do Kamienia Milowego nr 1, polegające na skutecznym złożeniu wniosku o zmianę decyzji ZRID.