top2015_s

OPIS PROJEKTU

Obwodnica Jarocina w ciągu drogi S11

Obwodnica Jarocina w ciągu drogi S11

Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/96/2013 z dnia 18.11.2014r.

Zaakceptowana Cena Kontraktowa:

293 395 835,75 PLN brutto

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Kierownik Projektu: 

mgr inż. Paweł Wojeciechowski

Lafrentz – Polska Sp. z o.o
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań

Przedstawiciel: Inżynier Kontraktu

mgr inż. Andrzej Dudziński

Siedziba firmy

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Adres biura wykonawcy:

ul. Długa 44, 63-200 Jarocin

Przedstawiciel: 

Dyrektor Kontraktu: mgr inż. Adam Barszczyński

Kierownik Budowy: mgr inż. Piotr Chmura

Aktualne Zaawansowaie

Aktualne zaawansowanie rzeczowe

Aktualne zaawansowanie czasowe

(Szacunek Inżyniera,aktualizacja tygodniowa)

Data Ostatniej Aktualizacji

16 lipiec 2018